Діяльність закладу (загальна інформація) - СНВК "Мрія"-

Поиск
Перейти до вмісту

Головне меню:

Діяльність закладу (загальна інформація)

Про нас     Спеціальний навчально-виховний комплекс «Мрія – це велика дружна родина, в якій панує затишок, злагода і добробут. Працює тут творчий, небайдужий до дітей колектив, який вірить, що кожна дитина це неповторна індивідуальність зі своїми талантами, інтересами, можливостями та індивідуальними особистісними проявами.
     
      Станом на 29.05.2020 року в Спеціальному  НВК  «Мрія» функціонує:  8 дошкільних груп та 9 початкових класів.  В  них навчаються і виховується 143 дітей, з них: в дитячому садку – 54 дошкільника, у початковій школі – 89 учнів (з них навчаються за індивідуальною формою – 33).


Територіально СНВК «Мрія» в основному охоплює дітей Деснянського (до 80%), Дарницького, Дніпровського, Подільського, Оболонського  районів.

    Метою навчально-виховного процесу в закладі є всебічний розвиток орієнтовно до основних захворювань та з урахуванням фізичних можливостей дитини.  

      Основними напрямками роботи є :
Створення умов для здобуття дошкільної та початкової освіти, всебічного і фізичного розвитку дітей з урахуванням індивідуальних особливостей, інтелекту та можливостей (навчання здійснюється відповідно програм, затверджених Міністерством освіти і науки України);
 Профілактика і корекція рухових порушень, фізична реабілітація (індивідуально та в підгрупах відповідно до діагнозів дітей, за призначенням лікаря - фізіопроцедури і масаж);
 Корекція мовленнєвих порушень (проводяться індивідуальні та підгрупові заняття в тісному взаємозв’язку
логопедів, дефектологів та  інших педагогів);
 Психокорекція (акцентується увага на психогімнастиці, казкотерапії та корекції розвитку психічних процесів, враховуючи особливості кожного дитячого колективу та особистості);
 Корекція пізнавальної діяльності (робота з дітьми дошкільного віку над сенсомоторним розвитком та соціальною адаптацією: самообслуговування та уміння діяти з предметами побуту);
 Соціальна адаптація та інтеграція дітей з особливими потребами у суспільство (особливе значення приділяється адаптації дітей дошкільного віку та майбутніх п’ятикласників до нових колективів, дітей, що за станом здоров’я навчаються індивідуально
- до шкільного життя, психологічній готовності до навчання в школі, навичкам поведінки в суспільному житті, профілактиці шкідливих звичок, роботі з батьками);
 Надання ранньої педагогічної корекції (надання дітям, які самостійно не пересуваються, з 3-х річного віку, можливості перебування в закладі за короткотривалим режимом);
 Індивідуальне навчання учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, вдома (діти від підготовчого до 4 класів);
 Комплексна реабілітація дітей
з інвалідністю.

       
Завдячуючи тісній співпраці батьків, педагогів, дефектологів, логопедів, реабілітологів та психологічної служби спостерігається позитивна динаміка розвитку дітей, що дозволяє їм піднятися на нову соціальну сходинку та сприяє утворенню внутрішньої позиції, забезпечує повноцінне оволодіння ними навчальною діяльністю та визначається як готовність до суспільного життя.
СНВК "Мрія"  -  Спеціальний освітній заклад здійснює навчально-виховний та корекційно-реабілітаційний процес за денною (очною) формою навчання. В періоди карантинних обмежень (відповідно до нормативних документів) - з використанням елементів дистанційної освіти.
У
чні початкових класів, за потреби, мають можливість здобувати освіту за індивідуальною формою, за наявності довідки щодо необхіднсті організації індивідуальної форми навчання за формою педагогічний патронат.

Режим роботи закладу - 5-ти денний.

Режим роботи СНВК «Мрія» визначається відповідно до специфіки функціонування спеціального закладу з урахуванням психофізичних особливостей учнів та вихованців, вимог санітарного законодавства. Режим роботи схвалено педагогічною радою та затверджено директором.

З метою забезпечення потреб батьків та згідно їх заяв у функціонують групи ранкового та вечірнього прийому дітей з режимом роботи:

                              Чергові групи ранкового прийому           Чергові вечірні групи
Дитячий садок            -    07.00 – 08.00               -    18.00 – 19.00
Початкова школа
       -    07.00 – 08.30               -    16.30 – 20.00

      
Освітній процес у спеціальному закладі освіти спрямовано на розвиток особистості учнів та дошкільнят шляхом формування та застосування їх компетентностей та має корекційну спрямованість. Шляхом індивідуального та диференційованого підходів освітній процес забезпечує корекцію порушень розвитку, засвоєння освітніх програм, розвиток здібностей та подальшу соціалізацію. Корекційно-розвиткові (індивідуальні або групові) заняття проводяться педагогічними працівниками у другій половині дня з урахуванням особливостей розвитку учнів (вихованців). Корекційно-розвиткові (індивідуальні або групові) заняття для вихованців дошкільних груп та дітей із складними порушеннями розвитку проводяться протягом дня.

Загальна характеристика приміщень і території закладу
Перелік приміщень закладу:
• споруда закладу, що займає площу – 2780,4 м2;
• групових
та класних приміщень – 12;
• кабінетів – 1
4 (логопедичних – 5, сенсомоторного виховання – 2, англійської мови – 1, трудового навчання – 1, музичого мистецтва – 1, психолога – 1, заступника директора з НВР – 2, вихователя-методиста – 1);
• спортивна зала – 1, зал
и ЛФК, масажу та фізіотерапевтичних процедур – 2;
• музична зала – 1;
• медичний блок
з ізолятором – 1;
• кімната релаксації – 1
,
бібліотека - 1.
    

  
Вивільнені приміщення з метою здійснення повноцінного корекції розвитку та освітнього процесу переобладнано під кабінети:
- 1 групове приміщення –  залу ЛФК,
- 1 групове приміщення - кабінет логопедів та учительську;
- 1 групове приміщення – кабінет трудового навчання, музики та іноземної мови,
- 2 групових приміщення - під групи ранньої педагогічної корекції та клас з неповним днем перебування (працюють у дві зміни).

Комплектація груп дошкільного віку та класів початкової школи дітьми здійснюється на підставі:

 висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, здійснену інклюзивно-ресурсним центром;
 заяви батьків (або осіб, що їх замінюють),
 копії свідоцтва про народження дитини,
 документів, що підтверджують пільги (при наявності таких),
 карти профілактичних щеплень, заповненої за формою первинної облікової документації № 063/о, та довідки про результати обовʼзкового медичного огляду, заповненої за формою первинної облікової документації № 086-1/о,
 індивідуальної програми реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
 довідки щодо необхіднсті організації індивідуальної форми навчання за формою педагогічний патронат (для учнів, які потребують).

Приймаються діти з наступними діагнозами (згідно Статуту закладу):
• форми церебральних паралічей, наслідки поліомієліту у відновному й резидуальному станах;
• різні вроджені й набуті деформації кінцівок та опорно-рухового апарату;
• наслідки інфекційних поліартритів,
• артрогрипозів, хондродистрофіях,
• міопатії І-ІІ стадій;
• сколіозу І-ІІ ступеня.

В групи та
класи повного робочого дня зараховуються діти, які самостійно пересуваються і самообслуговуються, не потребують індивідуального догляду, що підтверджено висновком ІРЦ та медичними довідками (за необхідності).


Зарахування та відрахування дитини з дошкільного закладу, переведення з однієї вікової групи до іншої відбуваються згідно висновків ІРЦ та відповідно до діагнозу дитини.

Станом на 01.09.2019 року в Спеціальному НВК працює 8 груп та 9 класів, в них виховується  145 дітей, з них: в дитячому садку - 55 дітей, у школі - 90 учнів.


 
Назад до вмісту | Назад до головного меню